KẾT QUẢ HỌC TẬP

Họ tên Môn học Kết quả
Toán Văn Ngoại ngữ
Thành 8 5 7 Đạt
Sơn 8 5 7 Không Đạt
Tuyết 8 5 7 Đạt
Tổng số học sinh đạt 2
Web hosting by Somee.com